Rutinekontroll

 • Hold deg à jour med interne rutinekontroller

  Systemet hjelper deg og tilpasser kontrollene inn mot kundeoppdraget.

 • Tilpass maler og forslag

  Når byrået onboardes i Taskline vil systemet inneholde en rekke maler og forslag til avtaler og kontroller. Disse kan man enkelt tilpasse etter behov, eller opprette nye maler.

 • Internkontroll mot oppdrag

  "Internkontroll mot oppdrag" er en av mange rutinekontroller som ligger vedlagt når man onboardes i systemet. Har kunden godkjent kassasystem etter Kassasystemloven? Har kunden tilfredsstillende rutiner i forbindelse med behandling av tips, og registreres det i dagsoppgjøret? Inneholder betalingsbilagene tilstrekkelig informasjon?

 • Repeterende oppgaver

  Ved å gjennomgå og fullføre rutinekontroller, vil det ved avvik i kontrollen genereres nye oppgaver mot kunden. På denne måten dokumenterer man både oppfølging av kontrollen og det faktiske utfallet av oppgaven som gjennomføres.

Taskline – et fullverdig fremdriftssystem

Duett

Taskline AS

Orgnr. 918 086 706

En del av Duett Software Group

Databehandleravtale