Skip to main content

Siste nytt

Oppdatering 1 - uke 15    |    Oppdatering 2 - uke 17

 

 

Oppdatering 1 - uke 15

Nytt og forbedret design

Taskline har gjennomgått en omfattende oppgradering av designet, hvor alt er nøye tilrettelagt for å gjøre brukeropplevelsen så intuitiv og problemfri som mulig. Vårt mål har vært at du enkelt skal kunne orientere deg og navigere gjennom systemet, samt innhente informasjon raskt og effektivt med færre klikk. For å bedre brukervennligheten ytterligere, har vi forbedret typografi og kontrastbruk for å sikre best mulig lesbarhet. 

dashboard-taskline-kvalitetssystem

 


Loginsiden

Loginsiden er redesignet. For dere som har tilgang til flere kontoer har det også blitt lagt til rette for en bedre oversikt, hvor man velger hvilken konto du skal logge inn på. Inne i Taskline kan du enkelt bytte konto fra menyen Din Profil.


Meny og navigering

Hovedmenyen er nå flyttet fra en vertikal toppmeny til en horisontal venstremeny. Denne menyen kan utvides og komprimeres etter eget ønske. Undermenyer skjules automatisk og gjøres synlig ved å trykke på valgt seksjon i hovedmenyen.


Min profil

Min Profil er flyttet fra topp høyre hjørne til bunnen i hovedmenyen til venstre. Her ser du nå fullt navn, profilbilde og rolle.


Åpne klienter og klientmeny

Menyen for å åpne og velge klient er flyttet, fra nederst høyre til øverst i toppmenyen til høyre. Når du er inne på en klient vil du finne større endringer i menyen. De viktigste oppgavene vil ligge horisontalt og flere moduler, info om oppdragsansvarlig, medarbeider og kontaktpersoner vil ligge vertikalt i en egen høyremeny i klientens dashboard.


Dashbord / forside 

Dashboard for Regnskapskontoret har endret navn til Forside. Elementene på forsiden har blitt forbedret både med oppgradert design og innhold.


Oppgaver

Både oppgavelisten og oppgaver er forbedret. Mer informasjon om selve oppgaven er samlet i alle oppgavelister slik at man lettere skal se informasjon om respektive oppgaver.

Opprett ny oppgave er som tidligere mulig via hurtigknapp i menyen på toppen. Vi har lagd en valgmulighet for forenklet visning for å sørge for rask oppretting av nye oppgaver, eller om du (som tidligere) vil opprette oppgaver med alle valgmuligheter.


Filarkiv 

Filarkivet er forbedret med en ny utforskermeny på venstre side slik at du lettere skal se mappestrukturen. Filarkivet er også redesignet.


Oppdragsavtale 

Listen med oppdragsavtaler er forbedret og redesignet. Den største endringen her er hvordan du setter opp og arbeider med oppdragsavtalene. Oppdragsavtalen har fått en ny meny og er flyttet fra venstre til høyre side. De fleste endringer ellers er designendringer, slik at den står i samsvar med resten av det nye designet. Du vil også bli varslet om det er lagt inn oppgaver som mangler ansvarlig eller dato før du lagrer.


Risikovurdering 

På samme måte som for oppdragsavtalen er menyen flyttet fra venstre til høyre side. Ingen endringer i funksjonalitet, men alt er redesignet og tilpasset nytt design.Tilgangskontroll for Admin og innstillinger 

For å få tilgang til alt av administrasjon og innstillinger har du tidligere måttet være Administrator. Nå har vi laget en fleksibel tilgangsstyring for roller som du kan koble mot dine medarbeidere. To roller er standard (og tilsvarer dagens løsning): Full tilgang og Ingen tilgang. I tillegg kan du selv opprette nye roller og tilpasse hva hver enkelt rolle skal ha tilgang til av administrasjon. En rolle kobler du mot medarbeider inne på medarbeiderens profilside.


Tilbakestill oppdragsavtale-malen 

Du kan nå tilbakestille oppdragsavtalen til Taskline sin standard oppdragsavtale. Dette vil ikke påvirke eksisterende oppdragsavtaler, men malen vil bli tilbakestilt. Dette er en nyttig funksjon hvis du gjør endringer på malen som du kanskje ikke er fornøyd med og ønsker å starte på nytt.

 
 
 
 
Oppdatering 2 - kommer uke 17

Forbedret timeregistrering (tilleggsmodul)

Timeregistering og godkjenning av timer har blitt redesignet og forbedret basert på tilbakemeldinger fra tidligkunder og andre. Et viktig nyhet er muligheten for å hurtigregistrere timer uansett hvor du står i Taskline, uten å måtte gå inn på selve timemenyen. Dette har vi løst med å lage en ny og forenklet popup-dialog som alltid er tilgjengelig fra toppmenyen. Du vil selvsagt ha mulighet til å gå inn i timemenyen og endre eller legge til mer informasjon som tidligere, men her har vårt hovedfokus vært på å fange opp timer så raskt som mulig. Timer kan også registreres med stoppeklokkefunksjon.

taskline-Time-Registration-Stopwatch

 


Vi har lagt inn støtte for å føre arbeidet tid og fakturerbar tid samtidig. I timeoversikten får du summert opp medgått tid pr. dag for bedre kontroll på din egen timeregistering. 

Timepriser kan settes til en standard timesats for hele regnskapskontoret, egen timepris pr. klient eller timepris definert pr. kategori og oppgave basert på oppdragsavtalen. På sikt vil vi også støtte egne timepriser pr. kategori pr. klient.

Under timeregistering vil du finne diverse rapporter for full oversikt over timeforbruk.

 

taskline-Timeregistrering-FlowOrdremodul integrert med Duett Økonomi 

I tillegg til timer og fastpris basert på oppdragsavtalen, kommer Taskline nå med en egen ordremodul med produktregister. Bakgrunnen for dette er todelt. Den ene årsaken er import av transaksjoner som skal viderefaktureres klienter (se eget punkt under). Den andre årsaken er at vi med dette kan dekke andre frittstående og uforutsette kostnader som dukker opp underveis i et kundeforhold, hvor dette ønskes viderefakturert klientene sammen med alt annet. 

Ordrene vil bli en del av overføringen til Duett Økonomi for fakturering der.


Import av og viderefakturering av klientkostnader 

I første versjon vil transaksjoner generert fra Duett Økonomi kunne importeres fra Duetts kundeportal via filimport. Alle transaksjoner blir automatisk fordelt på riktige klienter i Taskline. Ordrene vil ligge tilgjengelig for godkjenning, eventuelt påslag eller andre endringer før de overføres til Duett Økonomi for fakturering. På sikt ønsker vi å lage en enda bedre løsning for dette med automatisk integrasjon av transaksjonskostnader, men allerede nå vil du spare mye tid og få bedre kontroll over dine klienters transaksjonskostnader i Duett Økonomi.

Integrasjon med KS Komplett avstemmingsmaler 

Har du abonnement på KS Komplett vil du ha tilgang til alle maler for avstemming integrert i Taskline. Med Office 365 integrasjon vil du kunne åpne filene i f.eks Excel, legge inn informasjon og lagre slik at filen automatisk blir oppdatert i Taskline.